Our Blog

Първа партньорска среща

Banner

Първа среща на партньорите по проекта Learn and PLay, финансиран по програма Еразъм плюс на ЕК с договор  2019-1-BG01-KA201-062561, 5-6 ноември 2019. Домакин на срещата е Фондация Образователно сътрудничество. Това беше наистина вдъхновяващо начало!!