Our Blog

Пилотиране на платформата в ОУ "А.Страшимиров"

Banner

През м.май и м. юни 2021г. успешно приключи първа пилотна фаза на платформата за първоначална четивна грамотност по български език за деца, чиито майчин език не е български, с децата и учителите от ОУ "А. СТрашимиров", с.Бохот.